הישוב עין יהב בערבה         לפרטים: טל' -053-7933401