ןמדירפכ חוריא
 

 


רהה תולגרמל בושייה הלעמב
קוריב םילובט םירמיצ םהל םינכוש


 

בטיה םירזבואמ םירמיצה
.בלה לכמ חוריאה
תא םירהל קר ראשנ זא
:םינופלטל גייחלו תרפרופשה      

  
:תונמזהל
04-6708323
052-2401324


!!םכל המיענ השפוחThis site was built by: WinHelp LTD.
Weekend - צימר צימרים תיירות נופש
Copyright © 1997- WinHelp LTD All rights reserved  ||  A member of: weekendworld eXTReMe Tracker