עין נטפים באזור אילת

עין נטפים

עין נטפים

אילת - אילת

מעין הנובע טיפין טיפין בבסיסו של מפל רחב וגבוה בראש קניון נטפים.

שלח לחבר   01/01/0001     

בראש מעלה אילת מסתעפת מן הכביש מזרחה דרך עפר היורדת עד למשטח חניה.
שביל המסומן הצבע ירוק יורד בנקיק צר אל המעין בתחתיתה "קלחת".
המעין נובע בבסיסו של מפל רחב וגבוה בראש קניון נחל נטפים, לתוך שוקת קטנה שנבנתה בתקופת הבריטים. המעין נובע טיפין טיפין ומכאן שמו. אפשר לעלות בשביל המסומן בשחור המקיף את הקלחת.
המטיילים בשעות הבוקר המוקדמות, או בשעות בין הערביים, אם ישמרו על שקט, יוכלו לראות בעלי חיים
אופיניים לאזור - שפני סלע, יעלים, להקות ציפורים כמו טריסטרמיות וחצוצרנים שכן עין נטפים היא נביעת המים היחידה בכל האזור.

משך הטיול כחצי שעה.

מסלולי טיולים נוספים