facebook instagram tiktok linkedin

מסלול טיול בעקבות יהושוע בן נון

חיפוש חדש לפי אזור

סינון לפי אזור

נקה

בחר אזור

+ -
ירושלים והסביבה
writer כתיבה וצילום: מערכת האתר
מסלול הליכה על פני "כתף יריחו" - הסתכלות על אתרי ההתרחשות של ראשית ההאחזות בכנען. המחשת חשיבותה של יריחו כמפתח לכל ארץ ישראל
דרגת קושי:קל עונה מומלצת:כל העונות משך טיול:עד חצי יום
טיולי מים

יום א' - הכניסה לארץ

הכנה: פרקים א'-ו' ביהושע.

נושאים: מושגים "הערבה", "השטים", "ערבות מואב", "ערבות יריחו", "גדות

הירדן", ההרה לכו", "הגלגל בקצא מזרח יריחו".

העברת המנהיגות ממשה ליהושע. ספור המרגלים ביריחו. כריתת הירדן

* גבול בנימין ואפרים יהושע ט''ז, וי''ח.

* הכרה מוקדמת של הממצא העיקרי בתל יריחו על פי אנציקלופדיות ו-"חשפנו

את יריחו" לק. קניון.

* שאלת "נס וטבע".

 

המסלול

 

סיור בתל יריחו - "העיר הקדומה בעולם"- סקירת החפירות, החומות, המגדל הניאוליתי. תאור כיבוש העיר במקרא. בעית העדר שרידי חומה מהתקופת הכיבוש. קללת יהושע. בנית העיר מחדש בימי אחאב ושרידיה. מסלול הליכה על פני "כתף יריחו" - קרנטל עד "מי יריחו" ונערן תצפית כללית על בקעת הירדן וים המלח. הסתכלות על אתרי ההתרחשות של ראשית ההאחזות בכנען. המחשת חשיבותה של יריחו כמפתח לכל ארץ ישראל. נושאים נוספים: השבר הסורי-אפריקאי ומצוק ההעתקים. צמחית המדבר ונוה המדבר. תולדות בקעת יריחו, המבצר החשמונאי דוק נערן ובית הכנסת העתיק. תופעת הנזירות ומנזר קרנטל. הישוב הערבי ביריחו בעת החדשה ומחנות הפליטים, תכניות התישבות יהודית - ר' יואל משה סלומון ועוד. הערה: סמון פירושו שהנושא מתאים לקבוצות מתקדמות או בוגרות. יום ב'' - כבוש העי. פרשת הגבעונים. מלחמת גבעון הכנה: פרקים ז' - י' ביהושע. נושאים: (בעזרת עבודות עצמיות). לימוד פרטי השטח בסביבות העי מתוך הכתובים. הבנת מהלך המערכה השניה (פרק ח''). מה בין שתי המלחמות, מבחינת מספר הלוחמים, פרטי המערכה, אופי התיאור במקרא. משמעות הברית עם הגבעונים. המלחמה בגבעון - פעולה להצלת בני ברית בלבד? (*) מעלה בית חורון כנקודה אסטרטגית בתולדות ארץ ישראל.

 

תכנית הסיור

 

א. מבצע "שחזור כבוש העי" - הקבוצה מתחלקת ל-"אנשי העי", "כח יהושע", "אורב". יוצאים מ"יריחו מתודית" ממזרח לדיר דבוון. "כיבוש העיר" על פי הכתובים. התכנסות וסיכום בחר'' א-תל. הערה: מנסיון, מתאים השחזור לקבוצות מסוגים שונים, אולם רצוי להקפיד שקבוצות צעירות יותר ימחישו את הסיפור באמצעים דרמטיים - לבוש, "כלי נשק" וכד'' ואילו קבוצות בוגרות יותר ישחזרו את הפרק בצורה יותר מתודית.

* סיכום וסיקור החפירות, הקשיים בזיהוי העי. העי ובית און.

ב. נסיעה לגבעון - לקבוצות בגיל צעיר מומלץ - "המחזה" בגבעון של פרשת תרמית הגבעונים. הסבר כללי- גבעון "אחת ערי הממלכה" בימי יהושע. מיקומה האסטרטגי. סיכום פרשת הגבעונים והמלחמה בגבעון.

עבודה עצמית: מערכת היקבים, מפעלי המים, השואה למאורעות בתולדות העיר על פי התנ"ך (במה גדולה - משכן. ברכת גבעון. "מים רבים").

 

כניסה לניקבה

 

* ירידה בחבל לברכה התת קרקעית בתחתית הנקבה.

ג. ביקור בבית חורון עליון. תצפית על מורד בית חורון.

* בעית הזיהוי הנכון של המעלה על פי המקורות. הסבר הקרב - "שמש בגבעון דום", עמק איילון, "אבנים גדולות" (הזכרת מאורעות שונים בתולדות המעלה במקרא ובתקופות שלאחר מכן תקופת

החשמונאים והמרד הגדול). יום ג' - שכם. הברכה והקללה. הברית בשכם הכנה: בראשית פרק ל''ג מפסוק י''ח. יהושע פרק ח' מפסוק ל', פרק כ''ד. פרקים ט''ז-י''ז - גבולות אפרים ומנשה. שופטים ט'. נושאים: פרשת הברכה והקללה. השואת המקומות השונים בספר דברים וביהושע העוסקים בפרשה זו תוך שימוש במקורות חז''ל (עבודה עצמית) ברית הברכה וקללה כעיקר בתורה. ברית שכם וברית סיני. "חוק ומשפט" בשכם בסוף ימי יהושע.

 

* שאלת העדר מלחמה בהר אפרים ובשכם בספר יהושע.

 

* מהלך הגבול שבין אפרים למנשה.

 

תכנית הסיור

 

נסיעה לראש הר גרזים - תצפית כללית. זהוי הר גרזים ועיבל מיקומה של שכם הקדומה בצומת דרכים שכם כשער כניסה לארץ ישראל בתקופת

האבות ובכיבוש כנען. נושאים נוספים: היפוך התבליט הגיאולוגי בשכם. קאקים, עיריוני צהוב - מנתוני הטבע האופיניים לאזור. השומרונים מנהגיהם ותולדותיהם. שכם הרומית - ניאפוליס וגלגוליה עד ל"קסבה" של ימינו,

המצודה בראש גרזים והמדרגות. ירידה רגלית במדרון תלול ומיוער. תל שכם - קבר יוסף טכס הברכה והקללה ומשמעותו לדורות. תל שכם. החומות והשער מתקופת האבות.

* המקדש ואפיו המיוחד. תיאוריה על קשר מיוחד במינו בין הממצא הארכיאולוגי לבין המקרא. "חלקת השדה" וקבר יוסף.

 

מעיינות בידן

אתר נוף ומים צפונית-מזרחית לשכם. מקום שהתפרסם ברימוניו בתקופת בית שני. השומרונים קושרים אותו בספורי יהושע בן נון לפי מסורתם.

 

יום ד' - שילה. תמנת חרס. היער בהר אפרים בימי יהושע ובימינו

הכנה: יהושע י''ז ו-י''ח, שופטים כ''א, שמואל א' א'-ד', ירמיהו ז'

* משנה זבחים י"ד ו' מגילה א' י''א, ובבלי שם.

* הכרת הממצאים הארכיאולוגיים בשילו על פי:

1. י. שילה "המחנה אשר בשילה" קובץ "ארץ שומרון" - הוצ'' החברה לחקירת

ארץ ישראל ועתיקותיה 1973- . עמוד 10.

 

2. אנציקלופדיה מקראית ע' שילה.

נושאים: תולדות שילה

שילה כמרכז דתי ומדיני. פרשת אבן העזר וחורבן שילה. הבעיה של בני יוסף והפתרון שהציע יהושה (פרק י''ז). החורש הטבעי והגורמים המפריעים את צמיחתו בעבר ובימינו.

* צפיפות הישוב בהר אפרים בימי יהושע בהשואה לתקופות אחרות (עפ''י סקר ארכיאולוגי יהודה-שומרון-גולן תשכ''ח 1968)

 

תכנית הסיור

 

ביקור בשילה- "מבצע שילה" - משחק מטמון באתר להכרת הפריטים השונים באתר בדרך חוייתית. מדוע נבחרה שילה כמרכז? סיכום הנושאים

שהוכנו בבית. הצעת איתור למקום המשכן על פי פרשת אבן העזר ונתובים בשטח. חורבן שילה כסמל. הזכרת הממצאים מתקופות מאוחרות. התחדשות הישוב בימינו סיור וארוחת צהריים ביער אום צפא: "יער יהיה לך ובראתו" החורש הקדום בהר אפרים והעלמותו.

* הארת פרשיות שונות על רקע זה (יוסף ואחיו, העדר מלחמה בהר אפרים.

יריחו והעי כמפתח לכל ארץ ישראל). מסלול הליכה בנוף חורש ומעיינות - נחל טווחין זרקא: (3-4 שעות) סיום בתל

תמנה תלים ודרכי הווצרותם. הגורמים המשפיעים על מקומה של עיר (דרכים,

שליטה טופוגרפית וכו') הדרך הקדומה מביר זית לשפלה. (אגב: הקבורה

במערות. למהות ה"קולמבריום").

* זיהויה של תמנת חרס בתל תבנה על סמך המקורות הקדומים, נתונים

ארכיאולוגיים ותנאי השטח. השואה לזיהוי אחר שהיה מקובל. תמנת חרס עירו ומקום קבורתו של יהושע בן נון. מיציאת מצרים וכבוש כנען עד תמנת חרס -

הסערה שהיתה לדממה. דברי סיכום לאישיותו של יהושע. סוף ימי יהושע - שער לתקופת השופטים.

 

צימרים באזור

אולי תרצו ללון באזור
ח'אן עין כרם מלון בוטיק ח'אן עין כרם מלון בוטיק
אירוח מעורר השראה במלון בוטיק בעין כרם עין כרם 053-6267496
הצימר של תן תן הצימר של תן תן
בקתת עץ מבודדת, לנופש חלומי ומלא שקט בית נקופה 053-9425749
חאן הפינג'אן חאן הפינג'אן
חאן ייחודי ומרהיב לאירוח זוגות, משפחות וקבוצות עד 20 איש! תקוע 055-4318296
מקום בכפר מקום בכפר
חופשה בבקתת עץ עם בריכה פרטית כפר אוריה 053-9378334
הצטרפו לקבוצת
ה-WhatsApp שלנו
למבצעים
שאסור לפספס